Skip to main content
TRIS - European Commission

Informācija par paziņojumu

Atkritumu likuma grozījumu likums

Paziņojuma numurs:
2023/0493/EE (Estonia)
Saņemšanas datums:
08/08/2023
Bezdarbības perioda beigas:
09/11/2023
Ietekmes novērtējums:

Message