Skip to main content
TRIS - European Commission

Информация за нотификация

Закон за изменение на Закона за отпадъците

Нотификационен номер:
2023/0493/EE (Estonia)
Дата на получаване:
08/08/2023
Край на период на прекъсване:
09/11/2023
Оценка на въздействието:

Message